A__7853

2016 Deltagare i utflykten till Sääksmäki efter nedläggningen av en krans på Hans och Brita-Majs grav intill Sääksmäki kyrka.