DSC05114

Ugnsholmen 2016
2016 Årsmötet på Ugnsholmen, Helsingfors.

Årsmöte på Ugnsholmen