G66_51

1966 Släktmedlemmat på festen i Fiskartorpet.