G66_61

1966 Släktträdet presenteras på släktfesten i Fiskartorpet