tammikuun-kokous

1862 Januariutskottet som förberedde inkallandet av lantdagen 1863-64. Sebastian G i mitten.