Voipaala i Sääksmäki

Woipala hergård med sin franska trädgård under Rapola ås och fornborg i Sääksmäki