dsc01137

Plansch 3. I anseende dertill att vi hade medvind, kunde verkningarne af det starka vädret icke så noga märkas i viken, hvarifrån vi lade ut till segels; men ju längre vi hunno på sjön, dessto större blefvo vågorne och faran synbarligare.