kuva-2

Plansch 2. I stallet där Kejarens middag hölls satt Kejsaren ytterst till höger, därefterr Furst Volkonsky, sedan Gripenberg, Baronet Wylie, och sist till vänster Fändrick Martinau