Alexander Leonard (Lennart) Gripenberg

Senator Lennart Gripenberg född i Uleåborg 15.11.1852, avliden i Helsingfors 14.9.1933.

Överstelöjtnant 1879.

Senator 1896-1900 och 1905-1907.

En av de 43 bemärkta finländare som åren 1903-1904 av  Finlands generalguvernör Bobrikoff landsförvisades på grund av för Ryssland skadlig verksamhet.

Lennarts liv finns väl beskrivet i:

Gripenberg Lenart: Utdrag ur minnesanteckningar (1852-1932). Familjeupplaga. Helsingfors 1972.

Gluschkoff Jaana  Murtuva säätövalta, kestävä eliitti. Senaattori Lennart Gripenbergin sukupiiri ja sääty-yhteiskunnan muonmuutos. Helsinki 2008. (doktorsavhandling)

och på svenska i en familjeupplaga utgiven på uppdrag av Anna och Lennart Gripenbergs fond

Ståndssamhällets sönderfall, samhällselitens består. Senator Lennart Gripenbergs familjekrets och ståndssamhällets förändring (Helsingfors 2016).