Anteckningar

Några celebriteter bland släkten Gripenbergs medlemmar:

1600-talet

Johan Wittman adlad Gripenberg

1700-talet

Johan Albrecht Gripenberg, överstelöjtnant

1800-talet

Hans Henrik Gripenberg, generalmajor

Odert Henrik Gripenberg, pedagog

Johan Ulrik Sebastian Gripenberg, friherre, senator

Odert Sebastian Gripenberg, friherre, arkitekt, senator, bankdirektör

Alexander Leonhard (Lennart) Gripenberg, senator

Johannes Gripenberg, senator

Vladimir Gripenberg, statsråd i Mosva

Oskar Ferdinand Gripenberg, genral i landstridskrafterna

1900-talet

Alexandra Gripenberg, framträdande kvinnoaktivist (Presenteras i bok)

Helene Bergbom, född Gripenberg

Bertel Gripenberg, friherre, diktare (Presentreras i bok). Martins anförande på släktmötet 2022 om Bertel Gripenberg.

Maggie Gripenberg, danskonstnär, Martins anförande på släktmötet 2021 om  Maggie Gripenberg.

Georg Achates Gripenberg, finländsk ambassadör i London, Stockholm och Finlands ambassadör vid FN i New York. Martins anförande på släktmötet 2020 om G.A. Gripenberg.

Ole Gripenberg, arkitekt som planerat bl.a. Stockmans varuhus i Tammerfors och Helsingfors (tillsammans med Sigurd Frosterus), Nordiska föreningsbankens huvudkontor på Alexandersgatan, ett kvarter i Helsingfors mellan Idrottsgatan och Mannerheimvägen samt stadsteatern i Karleby stad. 

2000-talet

Se också Uppslagsverket Finland!