Anteckningar

Några mera betydande medlemmar av släkten Gripenberg:

1600-talet

Johan Wittman adlad Gripenberg

1700-talet

Johan Albrecht Gripenberg, överstelöjtnant

1800-talet

Hans Henrik Gripenberg, generalmajor

Odert Henrik Gripenberg, pedagog

Johan Ulrik Sebastian Gripenberg, friherre, senator

Odert Sebastian Gripenberg, friherre, arkitekt, senator, bankdirektör

Alexander Leonhard (Lennart) Gripenberg, senator

Vladimir Gripenberg, statsråd i Moskva

Oskar Ferdinand Gripenberg, general av infanteriet

1900-talet

Alexandra Gripenberg, kvinnosaksförkämpe

Bertel Gripenberg, friherre, diktare

Maggie Gripenberg, danskonstnärinna

Georg Achates Gripenberg, diplomat i London, Stockholm och New York

2000-talet

 

Se också Uppslagsverket Finland!