Anteckningar

Några celebriteter bland släkten Gripenbergs medlemmar:

1600-talet

Johan Wittman adlad Gripenberg

1700-talet

Johan Albrecht Gripenberg, överstelöjtnant

1800-talet

Hans Henrik Gripenberg, generalmajor

Odert Henrik Gripenberg, pedagog

Johan Ulrik Sebastian Gripenberg, friherre, senator

Odert Sebastian Gripenberg, friherre, arkitekt, senator, bankdirektör

Alexander Leonhard (Lennart) Gripenberg, senator

Vladimir Gripenberg, statsråd i Mosva

Oskar Ferdinand Gripenberg, genral i landstridskrafterna

1900-talet

Alexandra Gripenberg, framträdande kvinnoaktivist (Presenteras i bok)

Bertel Gripenberg, friherre, diktare (Presentreras i bok)

Maggie Gripenberg, danskonstnär 

Georg Achates Gripenberg, finländsk ambassadör i London, Stockholm och Finlands ambassadör vid FN i New York. Martins anförande på släktmötet 2020 om G.A. Gripenberg

2000-talet

Se också Uppslagsverket Finland!