Kontakt

Styrelse

Marianne Gripenberg-Gahmberg, ordförande, tfn  +3585 0552 9821

Martin Gripenberg, sekreterare,                               tfn +3585 0326 1255

Berndt von Frenckell, skattmästare,                       tfn  +3584 0044 2822

Laura Gripenberg-Pischow, vice-ordförande,      tfn  +3585 0545 6873

Susan Wahlberg,                                                              tfn +3584 0848 9169

Robi Gripenberg,                                                              tfn +3584 0414 2545