Aktuellt


Hemsidan har senast uppdaterats 24.04.202
3

Hertonäs gård (Internet)

Släktföreningen Gripenberg rf  

ordnar utflykt och årsmöte i Hertonäs gård (Borgbyggarvägen 12) i Helsingfors torsdag 11.5. 2023 Där håller vi årsmöte c. kl. 18.00.

Den som kommer i god tid hinner på egen hand vandra i parken, men vi börjar vår samvaro med att besöka Hertonäs gård kl 17 tillsammans med en guide.

Därefter håller vi årsmöte kl. 18. i restaurang Gamla Kvarnen (Wanha Mylly) som är inrymd i gårdens inspektorsbostad.

Efter årsmötet intar vi en gemensam måltid. Restaurangen önskar besked på förhand om vad vi vill äta så för att det inte ska bli alltför komplicerat är alternativen på varmrätt och efterrätt:

 

Meny kött/fisk: 50€ / person,

Pepparstek av inhemsk inre filé, pepparsås, broccolini, pommes frites (L, G)

eller

Dagens fisk (oftast sik), Beurre blanc -sås, nypotatis, säsongens grönsaker (L, G)

 

eller

 

Meny risotto: 35€ / person.

Sparrisrisotto (L, G)

 

Efterrätt:

Husets hallongräddkaka (L)

eller

Crème Brûlée (L, G)

 

Vänligen anmäl ditt deltagande samt menyalternativ inklusive eventuella matrestriktioner till

marianne.gripenberg@iki.fi eller som SMS till 050-5529821 senast 4.5.2023

*********************************************************************************

MEDLEMSBREV I MARS 2023

 

En av många sådana trädgårdar.

 

”Bland rosengårdar och krattade gångar”

I april ordnar Adelsförbundets Understödsförening r.f.  en utställning ”Bland rosengårdar och krattade gångar – Herrgårdarnas parker och trädgårdar” på Riddarhuset, Riddaregatan 1, Helsingfors.

Vi har beställt en guidad tur till denna för vår förening till lördagen 15.4. kl 12. Själva guidningen torde räcka ca 30 min. Släktföreningen står för kostnaderna för själva guidningen men var och en betalar själv biljettpriset à 15 euro (museikortet duger tyvärr inte, men barn under 12 år har gratis inträde).

De 15 först anmälda ryms med på vår tur.

Anmälning till Marianne Gripenberg-Gahmberg (e-post marianne.gripenberg@iki.fi eller

SMS 050-5529821) senast 11.4.2023.

I samband med utställningen finns cafèverksamhet på Riddarhuset. Dessutom kommer det att finnas en marknad med försäljning av produkter från gårdar och övriga samarbetspartner.

Mera information om utställningen hittas på https://afuf.fi

 

Styrelsen för släktföreningen har sammanträtt till årets första styrelsemöte och behandlat verksamhetsberättelsen för senaste år och för sin del godkänt bokslutet som nu gått till verksamhetsgranskaren.

 

Årsmötet kommer att hållas 11.5.2023 i samband med ett besök på Hertonäs gård, men mera information om detta kommer senare. Anteckna datum!

*********************************************************************************

Pensionerade barnträdgårdslärarinnan Margareta Gripenberg, från Hangö, har uppmärksammats som bildkonstnär i två artiklar i Hufvudstadsbladet i februari 2023. Hon är dotter till konstnären Joe Gripenberg, som ingick konstnärskretsen i Hyvinge.  Hon har också på bokförlaget Litorale utgett barnboken ”Katten Esmeralda och Maggi på äventyr i Hangö” riktad till barn i åldern 1-8 år.

 

Margareta Gripenberg med sin barnbok: ”Katten Esmeralda och Maggi på äventyr i Hangö” (Litorale)*********************************************************************************

Nationaloperans hyllade föreställning CircOpera 2.0 som en del av släktföreningens medlemmar såg på opperan 4.1. 2023 kan nu ses också på YLE Arena för de som inte hade möjlighet att delta.

Dessutom finns det intervjuer och kommentarer med bilder om operaföreställningen på YLEs Nyhetskoll, också på svenska.

*********************************************************************************

Operakvällen 4.1.2023 kunde genomföras med ett litet antal deltagare och blev en oförglömlig upplevelse för de som kom med.

*********************************************************************************

Väsentliga korrigeringar på föreningens internetsida har genomförts. Tack till Nicole Slotte som påpekade felen!

*********************************************************************************

Den kända arkitekten Ole Gripenberg har åter blivit aktuell av två orsaker. Han ritade 1916–1917 arbetarbostäder i den nu omstridda staden Donetsk (tidigare Juskovska, Stalino) i regionen med samma namn, vilken såväl Ryssland som Ukraina nu gör anspråk på. Huruvida något av de hus han ritade finns kvar efter striderna under världskrigen och kriget i Ukraina är osäkert.

Enligt Nicole Slotte  lär det på en länk i hemsidan finnas ett fel som sekreteraren inte har hittat beträffande Ole Gripenbergs (f. 1.10.1892) barn. Hans barn var enligt adelskalendern 2016: Bertel Edvard Leonard (f. 19.2.1920), Bengt Erik (f. 28.10.1926) och Lennart Ole (f. 9.5.1931). Nicole torde ha bett länkens upprätthållare korrigera felet.

*********************************************************************************

Med anledning av EU:s direktiv om deltagarförteckningar har det har förekommit kritik mot att föreningens medlemsbrev går ut till medlemmarna i en sådan form att mottagarnas e-postadresser är synliga. Det skulle gå att dölja dem, men det innebär också undanhållande av information t.ex.  så att medlemmar inte får veta vilka nära släktingar som av någon orsak har blivit utan medlemsbrev. Därför ändras inte föreningens praxis, men sekreteraren avför de medlemmar som så önskar från släktföreningens e-postlista.

Informationen om släktföreningens veksamhet kommer ju också att ges på denna plats, men förutsätter naturligtvis egen akivitet.

*********************************************************************************

Välkommen på släktföreningens operakväll den 4 januari 2023 på Nationaloperan!!!

Circ Opera 2.0

https://oopperabaletti.fi/sv/repertoar-och-biljetter/circopera-2-0/

Beställ biljett enligt eget behov i den prisgrupp du vill!!!

Laura har bokat en guidad rundvandring för oss på operan kl.16.30, max 20 personer. Föreningen står för rundvandringen. OBS! Meddela Laura om deltagande i rundvandringen!

 • Direkt efter rundvandringen ca kl. 17.45 har Laura bokat ett bord så att vi kan ha en liten träff och en bit att äta förrän vi går in. Obs! Meddela din beställning till Laura senast 15.12!
 • Restaurangens urval kan man titta på här:
  https://oopperabaletti.fi/sv/operarestaurangens-produkter/
 • Under pausen har vi också ett gemensamt bord, men alla köper själva vad de vill ha….

Laura.gripenberg@pihasektori.fi,

*********************************************************************************

Föreningens tidigare ordföranded Lennart Gripenberg efterlämnade en drös med matrerial angående släktföreningen. Bland dem finns också boken om Ole och Harriet Gripenberg. Susan Wahlberg delar gärna ut dem åt intresserade Tag snarast kontakt med Susan: susan.wahlberg@icloud.fi eller mobil 040 848 9169 .  Hon har inte plats att spara böckerna någon längre tid.

*********************************************************************************

Släktföreningens höstutfärd genomfördes 3.9.2022 till Degerby Igor Museum. I utfärden deltog 12 personer.  I muséet informerades vi om Porkala-parentesen och tiden då området var utarrenderat för 50 år till Sovjetunionen enligt villkoren i Moskvafreden år 1944. Att arrendetiden avbröts redan efter 11 år 1956 berodde antagligen på att området hade skötts så illa att det blev en ekonomisk och social belastning för Sovjetunionen. I muséet guidades vi av Berndt  Gottberg och Helena (Lena) Selén. Många konstaterade att muséet har så mycket intressant både i form av material och text att det kräver ett privat besök senare.

Efter kaffe med tilltug i det trevliga Degerby café fortsatte en del av deltagarna till Kopparnäs naturskyddsområde och klättrade upp på Rävberget samt vandrade längs klippstränderna.

Degerby Igor museum
Degerby Igor museum.
Ordförande Marianne Gripenberg-Gahmberg presenterar utfärdens mål i Degerby café.
Rävberget

Några av utfärdens deltagare på Rävberget i Kopparnäs naturskyddsområde.

Degerby kyrka
Degerby kyrka som var danslokal för de sojetiska soldaterna under parentesen.

*********************************************************************************

Martin Gripenbergs presentation på årsmötet 2022: Diktaren och författaren Bertel Gripenberg

*********************************************************************************

Protokoll från årsmötet 2022

Årsmötet 2022 hölls 7.6.2022 kl. 18.00 hos Laura Gripenberg-Pischow, Östra kungsvägen 146, 02580 Sjundeå med möjlighet att se hennes trädgård. Laura bjöd på både mycket god paj, kaka och en strålande utsikt över Vikträsk i nästan hett sommarväder.

1) Föreningens ordförande Marianne Gripenberg -Gahmberg öppnade mötet.

2) Till mötesordförande valdes Marianne Gripenberg -Gahmberg och till sekreterare för   mötet kallades Martin Gripenberg.

3) Till protokolljusterare och rösträknare valdes Veronica Söderlund och Cay Söderlund.

4) Konstaterades att mötet var lagligt sammankallat och beslutfört. Enligt stadgarna bör mötet hållas inom maj månad, kallelsen bör gå ut minst 7 dagar före. Mötet hade annonserats på föreningens hemsida den 18.5.2022 och meddelats 70 medlemmar per e-post samt 8 med pappersbrev. Närvarande vid mötet var 12 deltagare: Marianne Gripenberg -Gahmberg,  Carl C. Gahmberg, Laura Pischow-Gripenberg, Eira Pischow, Lasse Petra, Susanne Wahlberg, Veronica Söderlund, Cay Söderlund, Kristoffer Söderlund, Kristina Gripenberg, Sabina Gripenberg och Martin Gripenberg.               

5) Mötets agenda godkändes.

6) Ordförande presenterade föreningens verksamhetsberättelse och bokslut för år 2021. Verksamhetsberättelsen bifogas protokollet. Verksamheten kunde inte till alla delar följa den uppgjorda planen dels pga. Corona-pandemin och dels pga. att en sommarstorm omöjliggjorde en planerad utflykt till Skanslandet och Helsingforsbiennalen. Däremot kunde ett besök på Nylands Nation förverkligas.

Föreningens resultaträkning visade ett överskott på 510,28 euro och balansräkningens slutsumma var 3 211,79 euro, vilken summa finns på föreningens bankkonto.

7) Verksamhetsgranskaren Clas Gripenberg har avgivit sitt utlåtande om verksamheten och bokslutet och konstaterar att han inte har något att anmärka på.

8) Mötet godkände bokslutet och verksamhetsberättelsen samt beviljande styrelsen ansvarsfrihet.

9) Enligt stadgarna skall styrelsen bestå av 5 – 8 medlemmar.  Styrelsen har bestått av 7 medlemmar. Mandattiden är tiden mellan tre årsmöten. I tur att avgå var Berndt von Frenckell och Susan Wahlberg. Båda återvaldes för perioden 2022 – 2024. Styrelsen väljer ordförande, sekreterare och skattmästare.

10)  Beslöts att till verksamhetsgranskare. återvälja Claes Gripenberg med sonen Sebastian Gripenberg som suppleant. 

11)  Beslöts att medlemsavgift fortsättningsvis är 15:-/fullvuxen person/år.  Medlemsavgiften för år 2022 betalas till föreningens konto FI49 6601 0003 4189 10. Notera att medlemmarnas namn ska skrivas i meddelande- fältet. 

12) Verksamhetsplanen för 2022-23 diskuterades. Konstaterades att den för verksamhetsåret 2022 – 2023 planerade resan till Ihantala måste inställas pga. världsläget samt att någon biennal inte ordnas på Skanslandet i Helsingfors år 2022. Eftersom det inte kan bli någon Ihantala-resa inom överskådlig framtid tänkte mötet i stället litet Porkala-ryssar och ett besök på Igor-museet i Degerby ännu denna sommar. Ett teater- eller museibesök kunde företas på hösten.

13)  Övriga ärenden:

a) Laura har blivit kontaktad av Tiia Okkonen som säger att hennes pappa Jari Martomaa skulle vara halvbror till Lauras pappa friherre Thomas Johan Michael Gripenberg. Mamman till Jari Martomaa, Aino Inkeri Martomaa lär ha varit hembiträde hos Isa och Erwin Gripenberg åren 1955-56 i Täby i Sverige. Hon har nu på gamla dar valt att berättas det här för familjen och menar att baron Gripenberg är pappa till sonen Jari. Tiia Okkonen skulle gärna vilja få veta mera om Erwin Gripenberg och om släkten. De har inga krav, men skulle gärna fastställa saken med hjälp av DNA-test. Laura tänker sig att de kanske också skulle vilja vara med i släktföreningens verksamhet. Frågan diskuterades och konstaterades att det är Lauras ensak om hon vill delta i ett DNA-test.

b) I förteckningen Gripenbergiana ingår skrifter av och om släkten Gripenberg, tavlor föreställande släktmedlemmar, hus byggda av och för släkt medlemmar samt övrigt material gällande släkten. Avsikten är att publicera förteckningen med bilder på föreningens hemsida. Föreningens medlemmar uppmanas meddela sekreteraren (martin.gripenberg@kolumbus.fi) sådant material för Gripenbergiana som de har i sin ägo eller känner till. Materialets ägare och konkreta placering kommer inte att framgå av förteckningen. Susan Wahlberg delade ut Lennart Gripenbergs efterlämnade skrifter och handlingar.

14) Mötet avslutades kl. 18.45.

På mötets vägnar

Marianne Gripenberg-Gahmberg                                 Martin Gripenberg

Ordförande                                                                            Sekrererare

Protokollsjusterare:

Veronica Söderlund                                                                Cay Söderlund

*************************************************************************

Kallelse till årsmöte 2022

Årsmötet 2022 hålls 7.6.2022 kl. 18.00 hos Laura Gripenberg-Pischow, Östra kungsvägen 146, 02580 Sjundeå med möjlighet att se hennes trädgård. Lätt förplägnad planeras. Meddela vice-ordföranden om deltagande tel. 050 545 6873 epost: laura.gripenberg@pihasektori.fi

Släktföreningen Gripenberg r.f.

Agenda för årsmötet 7 juni 2022.

1) Föreningens ordförande öppnar mötet                   

2) Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3) Val av två protokolljusterare.

4) Mötets laglighet och beslutsförhet

      Enligt stadgarna bör mötet hållas inom maj månad, kallelsen bör gå ut minst 7 dagar före. Konstaterande av mötesdeltagarna.

5) Godkännande av mötets agenda.

6) Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2021 presenteras.

Verksamhetsberättelsen bifogas

7) Verksamhetsgranskarens utlåtande.

8) Beslut om godkännandet av bokslutet och verksamhetsberättelsen samt beviljandet av ansvarsfrihet.

9) Val av styrelseledamöter för tiden 2022 – 2023.

Enligt stadgarna skall styrelsen bestå av 5 – 8 medlemmar.  Styrelsen har bestått av 7 medlemmar. Mandattiden är tiden mellan tre årsmöten. I tur att avgå är Berndt von Frenckell och Susan Wahlberg, båda kan tänka sig återval. Styrelsen väljer ordförande, sekreterare och skattmästare.

10)  Val av verksamhetsgranskare.

År 2021 var det Claes Gripenberg med sonen Sebastian Gripenberg som suppleant.  Båda är villiga att fortsätta.

11)  Beslut om medlemsavgift.

Medlemsavgiften har varit 15:-/fullvuxen person/år.  Medlemsavgiften för år 2022 betalas till föreningens konto FI49 6601 0003 4189 10. Notera att medlemmarnas namn ska skrivas i meddelandefältet.  Medlemsavgiften är föreningens enda inkomstkälla!

12) Kommande verksamhet (förslag mottages med tacksamhet gärna på förhand).

Den för verksamhetsåret 2022 – 2023 planerade resan till Ihantala inställs pga. världsläget. Besöket på Skanslandet i Helsingfors, vilket inte kunde genomföras 2021 pga. väderleksförhållandena kunde planeras till augusti 2022. Teater- eller museibesök på hösten?

13)  Övriga ärenden:

 1. a) Laura har blivit kontaktad av Tiia Okkonen som säger att hennes pappa Jari Martomaa skulle vara halvbror till Lauras pappa friherre Thomas Johan Michael Gripenberg. Mamman till Jari Martomaa, Aino Inkeri Martomaa lär ha varit hembiträde hos Isa och Erwin Gripenberg åren 1955-56 i Täby i Sverige. Hon har nu på gamla dar valt att berättas det här för familjen och menar att baron Gripenberg är pappa till sonen Jari. Tiia Okkonen skulle gärna vilja få veta mera om Erwin Gripenberg och om släkten. De har inga krav, men skulle gärna fastställa saken med hjälp av DNA-test. Laura tänker sig att de kanske också skulle vilja vara med i släktföreningens verksamhet.
 2. b) I förteckningen Gripenbergiana ingår skrifter av och om släkten Gripenberg, tavlor föreställande släktmedlemmar, hus byggda av och för släkt medlemmar samt övrigt material gällande släkten. Avsikten är att publicera förteckningen med bilder på föreningens hemsida. Föreningens medlemmar uppmanas meddela sekreteraren (martin.gripenberg@kolumbus.fi) sådant material för Gripenbergiana som de har i sin ägo eller känner till. Materialets ägare och konkreta placering kommer inte att framgå av förteckningen.

14) Mötet avslutas.

Efter mötet berättar Martin kort om diktaren Bertel Gripenberg

 

Verksamhetsberättelse för Släktföreningen Gripenberg rf för verksamhetsåret 2021

 

Verksamhet:

 • Corona-pandemin satte också detta år sin prägel på verksamheten. På våren ordnades ett omtyckt digitalt trädgårdsprogram med Laura Gripenberg-Pischow som sakkunnig. Före årmötet 1.10.2021 besökte föreningen Nylands Nation på Kaserngatan i Helsingfors där fil.dr Micaela Bränn berättade om husets historia och de konstverk som finns där.
 • P.g.a. corona-pandemin planerade styrelsen att hålla årsmötet utomhus i juni, men sköt senare upp det till augusti för att kombinera det med ett besök på Skanslandet och Helsingfors Biennalen. Vädrets makter stod oss tyvärr inte bi, regn och storm gjorde att utflykten och följaktligen också mötet måste inhiberas. Årsmötet hölls i stället 1.10.2021, också då förföljt av litet otur eftersom det visade sig att vi råkat ut för en dubbelbokning. Men mötet kunde i alla fall hållas på restaurang Salutorget i närvaro av 10 medlemmar. Lasse Petra invaldes som ny styrelsemedlem, medan Marianne Gripenberg-Gahmberg och Robert Gripenberg återvaldes för en tre-års period. Efter mötet berättade Martin Gripenberg om släktens mest kända konstnärer Maggie Gripenberg, Sinikka Gripenberg och Johanna von Schoultz.
 • Under verksamhetsåret hölls endast två styrelsemöten, ett digitalt på Teams 11.3.2021 och ett per e-post i oktober.
 • Fyra medlemsbrev har sänts ut under året

Styrelse och verksamhetsgranskare:

 1. Styrelsen har bestått av Marianne Gripenberg-Gahmberg (ordförande), Berndt von Frenckell (kassör), Robi Gripenberg, Laura Gripenberg-Pischow (vice ordförande), Susan Wahlberg, Benjamin Gripenberg.och Martin Gripenberg (sekreterare).
 2. Verksamhetsgranskare har varit Claes Gripenberg med sonen Sebastian Gripenberg som suppleant.

Ekonomi:

Medlemsavgiften har varit 15 euro. I medlemsavgifter har influtit 720 euro, dvs 48 personer betalade medlemsavgiften. Resultaträkningen visade ett överskott på 510,28  euro och balansräkningens slutsumma var  3 211,79 euro.

Övrigt:         

Robert Gripenberg representerade släktföreningen på Riddarhusets i Sverige släktföreningsdag 28.11.2021.

Avlidna:

                             Eva Mauritzdotter Zuckschwerdt (21.11.1920 – 3.10.2021)

                             Lennart Gripenberg (9.5.1931 – 19.11.2021)

Födda:

******************************************************************************

Lennart Gripenberg

Lennart Ole Gripenberg född 9.5.1931, död 19.11.2021

Agronom Lennart Ole Gripenberg var yngsta sonen till Harriet (f. Stigzelius) och Ole Gripenberg. Lennart gick i Tölö svenska samskola som sina bröder. Han studerade vid Helsingfors universitet och examinerades till agronom 1955. Under sin arbetskarriär jobbade han på Lepaa plantskola (Stjärnsund) som lektor, Gripans trädgård som överträdgårdsmästare, Harviala plantskola som avdelningschef och till sist som disponent på A.Ahlström Oy Norrmark och Kauttua bruk. Efter sin pensionering blev han ”logikdirektör2 på Elisabets Oy Libekka Ab.

Lennart var en aktiv samhällsmedborgare och var bland annat sekreterare i Industriiagronomerna, medlem av Norrmark kyrkofullmäktige och ordförande i Norrmark kommunfullmäktige. Han var aktiv i Satakunnan maanpuolustusyhdistys och som kontrollant i Föreningsbankens på Norrmark. Han var medlem i SKR-fonden för Satakunta, aktiv inom Svenska Klubben och Akademisk afton i Björneborg och efter flytten till Helsingfors på Svenska klubben i Helsingfors, Släktföreningen Gripenberg, Stiftelsen Anna och Lennart Gripenberg. Han var med i Strömmingsakademin som blev allt viktigare för honom, med Strömmingsakadenin firade han sin 90-årsdag på Savoy.

Han var även Rotaryan i själ och hjärta och jobbade aktivt gör att samla in pengar för poliovaccineringen i världen.

Året som Rotary governor innebar långa och händelserika resor kring världen tillsammans med hustrun Elisabeth. Han var Rotarymedlem i 60 år och fyllde 90 år samma år som hans Rotaryklubb fyllde 90. Tyvärr kunde han inte delta i festligheterna från sin sjuksäng.

’Lennart var major i reserven och hade ett stort intresse för försvarsfågor.

’Uddebo, familjens sommarställe i Sääksmäki vid Våno strand, var alltid en kär plats där helas familjen som ständigt blev större, samlades för gemensamma fester.

Lennart var alltid färdig för äventyr. Han älskade båt- och bilfärder, att rida på Norrmark eller skida i Lappland.

Lennart var mycket intresserad av släkt- och krigshistoria. Han skrev rent och publicerade flera kompendier om brevväxling vid fronten mellan sina svärföräldrar och mellan hans mor och hans bror och även brevväxlingen mellan hans farfar senator Lennart Gripenberg och dennes dotter.

Lennart gifte sig 1955 med Elisabeth von Konow som dessvärre avled 2020. De fick fyra barn tillsammans och ett händelserikt, långt och lyckligt äktenskap.

Lennart träffade Nilla våren 2021 efter Elisabeths död. En ny gnista i livet tändes och våren/sommaren 2021 var en mycket aktiv period. I början av september var det dags att sätta Uddebo i vintervila och pappa Lennart var aktivt med och ledde arbetet med omsorg.

Följande dag snubblade han hemma på en stege. Lennart Gripenberg avled efter en kort tids sjukdom.

Vi saknar vår pappa, vår trygghet, vårt uppslagsverk, vårt historielexikon men framför allt en person med stort hjärta och omsorg om sina närmaste.

Lennart sörjs främst av sina fyra barn med familjer och kärbon Nilla Creutz.

Nicole Gripenberg Slotte

Susan Wahlberg

Micaela Väre

Berndt Gripenberg

**************************************************************************


Släktföreningen höll sitt årsmöte 1.10.2021 på restaurang Salutorget efter att ha blivit guidade runt på Nylands Nation. Efter årsmötet gav sekreteraren Martin Gripenberg en kort exposé över släktens mest kända konstnärer Maggie Gripenberg (1881-1976), Sinikka Gripenberg (1940- f. Parviainen) och Johanna von Schoultz (1831-1863) dotter till Johanna Henrietta von Schoultz (f. Gripenberg) och landshövding Nils Fredric von Schoultz.

*************************************************************************

Medlemsbrev 3/september 2021 om årsmötet 2021.

Välkommen på släktföreningens besök 1.10.2021 kl.17.00 på Nylands Nation, Kaserngatan 40, Helsingfors. Micaela Bränn berättar om porträtten i Vikingasalen och i Nationens övriga lokaliteter. Studentnationen är Finlands äldsta men varken dammig eller gammaldags. Se gärna bilderna på instagram https://www.instagram.com/nylandsnation/. Efter besöket håller vi årsmöte kl.18.30 och äter tillsammans en god middag på egen bekostnad i en kabinett på Strindbergs café, Norra Esplanaden 33, Helsingfors. På menyn finns rätter för 11-26 €. Dessutom ligger ju caféet intill. Kabinettet rymmer bara 12 personer, men om vi blir fler reserver vi bord utanför kabinettet.

Efter årsmötet presenterar Martin Gripenberg kort (10-15 min.) släktens kanske mest kända konstnär Maggie Gripenberg och säger också några ord om andra gripenbergska konstnärer.

Vi hade otur med vår planerade utfärd till Skanslandet, emedan det inföll precis vid den hårdaste augustistormen, då det blåste och regnade helt tillräckligt. Utfärden inhiberades alltså i sista minuten med tanke på det dåliga vädret, osäkerheten med transporterna och risken för att någon deltagare skulle slinta och göra sig illa. Vi får återkomma till Skanslandet våren-sommaren 2022 och hoppas på ett trevligare väder med ny biennal, sol och lugnare fläktar.

Anmäl deltagande till Martin Gripenberg senast 28.9.2021 martin.gripenberg@kolumbus.fi, mobil 050 326 1255. 

Förslag till agenda för årsmötet

1) Föreningens ordförande öppnar mötet    

2) Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3) Val av två protokolljusterare.

4) Mötets laglighet. (Före maj månads slut. Kallelse senast 7 dagar före.) Konstaterande av mötets laglighet och mötesdeltagarna. Pga Coronapandemin har mötet skjutits upp till hösten 2021.

5) Godkännande av mötets agenda.

6) Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2020 presenteras.

I styrelsen har verksamhetsåret 2020-21 suttit Marianne Gripenberg-Gahmberg, Laura Gripenberg-Pischow, Robert Gripenberg, Berndt von Frenckell, Susan Wahlberg, Benjamin Gripenberg och Martin Gripenberg. Styrelsemedlemmar som är i tur att avgå är:

7) Verksamhetsgranskarens utlåtande.

8) Beslut om godkännandet och beviljandet av ansvarsfrihet.

9) Val av styrelseledamöter för tiden 2020 – 2022. (Enligt stadgarna skall styrelsen bestå av

 5 8 medlemmar.  Styrelsen hart bestått av 7 medlemmar.) Mandattiden är tiden mellan tre årsmöten. Styrelsen väljer ordförande, sekreterare och skattmästare. Styrelsemedlemmar som är i tur att avgå är Marianne Gripenberg-Gahmberg, Robi Gripenberg, Benjamin Gripenberg.

10) Val av verksamhetsgranskare.  År 2020 var det Claes Gripenberg med sonen Sebastian Gripenberg som suppleant. 

11) Besluts om medlemsavgift.  Medlemsavgiften har varit 15,:-/fullvuxen person/år.  Medlemsavgiften för år 2021 betalas till föreningens konto FI49 6601 0003 4189 10. Notera att medlemmarnas namn ska skrivas i meddelandefältet. Medlemsavgiften för, år 2021 betalas efter årsmötet. Medlemsavgiften är föreningens enda inkomstkälla!

12) Verksamhet för verksamhetsåret 2021 – 2022 (förslag mottages med tacksamhet gärna på förhand).

13) Övriga ärenden:

Sedan senaste årsmöte har kommit till styrelsens kännedom att Gripenberg har avlidit

Informell diskussion.

14) Mötet avslutas.

****************************************************************************************

Föreningen utsände 30.3.2021 ett medlemsbrev i mars 2021 med rubriken:

Våren i trädgården!

Lauras

Emedan Corona-pandemin förhindrar fysiska träffar och program har föreningens styrelse vidtalat Laura Gripenberg-Piscow att ordna ett digitalt program den 8.4.2021 kl. 18.00 på Teams: Deltagande förutsatte tillgång till elektronisk kommunikation och e-post. Meddelandet gick ut till alla medlemmar som har meddelat sekreteraren sin e-postaderess.

Tidpunkten för föreningens årsmöte meddelas senare. Vi hoppas kunna ordna detta fysiskt, men Corona-situationen kan påverka planerna.

Vid den uppskattade träffen på Teams deltog ett 15-tal medlemmar.

********************************************************************************

25.3.2021

Under demokratins, modernismens och välfärdssamhällets 1900-tal övergick adeln till att betona det kulturarv som man bar, enligt avhandlingen Att höra det förflutna till av Magnus Bergman vid Malmö universitet.

Med en metodik kallad minnesstudier har han tittat på adelns kulturella minne ur tre aspekter: materiellt, socialt och mentalt. Viktigast är den mentala dimensionen med frågor som ”Vilka är vi? Vilka är vi inte? Vad är vår uppgift? Hur ska vi klara den?”

På så sätt har han fångat upp en bild av adeln vid sidan av de välutforskade aspekterna ekonomi och politik – deras egen bild av sin roll i ett modernt samhälle. Hur den skulle se ut var ett ständigt debattämne i Riddarhuset: traditionell eller moderniserad.

För att bibehålla eller skapa en kollektiv identitet behövs – oavsett vägval – kollektiva minnen, ett gemensamt förflutet. Där var den storslagna herrgårdskulturen viktig.

– Redan på 1800-talet blev frälsejorden köpbar för alla. Senare fick många det ekonomiskt svårt med allt dyrare drift och jordbruk som inte gav tillräckligt. Herrgårdarna gled många ur händerna, med sedan kom turismen på 1960-talet, säger Magnus Bergman. (Red:s anm: Frälsejord är skattebefriad jord, ett av adelns urgamla privilegier)

Strategi: bli bärare av kulturarv

Strategin att bli bärare av ett kulturarv, som tillhör alla, förde med sig att herrgårdarna åtminstone till viss del öppnades för alla. Därför blev herrgårdslivet – och minnen av hur det såg ut förr – en viktig ingrediens i adelns roll som traditionsbärare.

Andra viktiga beståndsdelar är de adliga namnen och Riddarhuset. Där hålls ännu vart tredje år adelsmöten. Magnus Bergmans studie bygger till övervägande del på protokoll från sådana möten under åren 1869 till 1976, samt alla utgåvor av adelns årsskrift Arte et Marte.

Forskning och Framsteg  27.2.2021.

Notera att i Finland misste adeln sina privilegier betydligt senare:

Venäjän valloitettua Suomen vuonna 1809 säilyivät Ruotsin aikaiset lait muuttumattomina ja vuoden 1723 säätyerioikeudet jäivät voimaan. 1800-luvun lopulla niiden monet tärkeimmät kohdat kuitenkin kumottiin. Viimeiset aateloinnit tapahtuivat vuonna 1904[9] ja vuoden 1906 eduskuntauudistuksessa säätyvaltiopäivät lakkautettiin.

Vuoden 1919 hallitusmuoto kielsi myöntämästä aatelisarvoja tai muita perinnöllisiä arvoja. Kuitenkin vasta vuonna 1995, kun hallitusmuodon perusoikeussäännökset uudistettiin, kumottiin samalla viimeisetkin vielä muodollisesti voimassa olleet, joskin jo kauan sitä ennen lähes merkityksettömiksi jääneet säätyerioikeudet.

9) Max Engman: Kielikysymys, s. 342. Svenska litteratursällskapet i Finland, 2018.

********************************************************************************

12.1.2021

Eva Zuckswerdt 100 år

Igår meddelade Margarethe von Timroth att hennes moster Eva Zuckswerdt (f. Gripenberg) har fyllt 100 år 21.11.2020. Hon bifogade ett tidningsurklipp som Eva önskar förmedla till föreningen och dess medlemmar. Urklippet med tysk text kan inte visas här nu, men sekreterarens avsikt är att i nära framtid publicera det på svenska på sidan Inlägg.

**********************************************************************************

20.10.2020

Lennart Gripenberg meddelade att han hade fått ett långt brev av Julian Bielsky med bilder från Ryssland. Avsikten är att snarast möjligt publicera brevet inklusive bilder på sidan Inlägg.

**********************************************************************************”

22.6.2020

Föreningens årsmöte hölls 9.6.2020 kl. 18.00-18.45 utomhus i Marianne Gripenberg-Gahmbergs och Carl C. Gahmbergs vårträdgård på adressen Fagerövägen 54, Danskarby, Kyrkslätt (02420 Jorvas). Vid mötet konstaterades att förening inlett uppgörande av en förteckning på Gripenbergiana. I samband med mötet informerade Marianne Gripenberg-Gahmberg om Pehr Stenbergs verksamhet som informator för överstelöjtnant Odert Johan Gripenbergs söner på 1800-talet.  Martin Gripenberg höll ett kort anförande om diplomaten G.A.Gripenbergs liv. Anförandet bifogas på sidan Anteckningar.

***********************************************************************

19.5.2020

Kallelse till årsmöte 2020

Årsmötet 2020 hålls 9.6.2018 kl.18.00 utomhus i Marianne Gripenberg-Gahmbergs och Carl C. Gahmbergs vårträdgård på adressen Fagerövägen 54, Danskarby, Kyrkslätt (02420 Jorvas).  Vid regn flyttas mötet in på verandan.

*****************************************************************************

20.3.2020

Werbbversionen av boken om Lasse har uppdaterats.

****************************************************************************

26.2.2020

Uppdatering av Gripenbergiana.

*****************************************************************************

7.2.2020

Årsmötet 2019 föreslog att styrelsen skulle uppgöra en förteckning på Gripenbergiana, saker som har sitt upphov hos medlemmar av familjen Gripenberg. En början på en sådan förteckning har uppgjorts, men sekreteraren hoppas att andra familjemedlemmar har synpunkter på hur en sådan förteckning kunde se ut och bidrar med uppgifter och bilder.

**********************************************************************************

Julen 2019

Anna och Lennart Gripenbergs fond har julen 2019 bekostat utgivningen av boken

Martin Gripenberg:  Barnkirurgen Lars Gripenberg, Berättelse om hans professionella liv, familjeliv och vidsträckta resor, 

Boken om Lasse

I boken ingår också en livsbeskrivning av Ulla  Gripenberg, född Svedlin, och av Inger Gripenberg, född Höman. Boken har utdelats gratis till familjemedlemmar och kan i begränsad utsträckning erhållas av Gustaf Gripenberg eller Martin Gripenberg. Boken kommer att tilldelas Riddarhusets bibliotek i Finland, biblioteket i Sveriges Riddarhus samt Finska läkarsällskapets bibliotek. Boken föreligger nu också i nätversion med de senaste korrigeringarna (1.2.2020). Klicka på rubriken ovan!

………………………………………………………

Kotka-utfärden 18.5.19

Släktföreningen Gripenbergs vårutflykt till Kotka genomfördes 18.5.2019 med 12 deltagare. Utflykten gick först i härligt vårväder till Kejsarens fiskestuga i Langinkoski där deltagarna fick delta i en utförlig guidning på svenska.

Jaana Räsänen på Arkitekturmuseet har informerat om att huset projekterades av generaldirektören för Överstyrelsen för allmänna byggnader Sebastian Gripenberg och ritades av Magnus Scherfbeck i finsk-karelsk stil. Inredningen planerades av Johan Jacob Ahrenberg tillsammans med Sebastian Gripenberg. På museets hemsida finns en presentation av Sebastian Gripenberg, en av de tre mest betydande finska arkitekterna i slutet av 1800-talet. Av guidningen framgick att Kejsare Nikolaj III och kejsarinnan Maria Fedorova (Dagmar) brukade anlända till fiskestugan med sin lustjakt som ankrade i Kymmene älvs mynning. De uppskattade stället mycket för ställets skönhets skull och den privata trygghet stället kunde ge kejsarfamiljen. Av säkerhetsskäl övernattade de dock aldrig på Langinkoski trots att det i övre våningen finns flera sovrum. Flera attentat och försök till attentat hade förekommit mot de ryska kejsarna i slutet av 1800-talet. Sovrummen kom emellertid till användning då huset användes som lasarett under andra världskriget. Många av sängarna torde härstamma från Maria sjukhus.

Här kunde kejsarinnan emellertid under de få år de hann besöka Langinkoski leva ett mer normalt liv med egen matlagning och tala svenska med en del av personalen. Kejsaren kunde tom. fiska från stugans fönster eftersom vattennivån då var så mycket högre innan älven dämdes upp högre upp i älvfårans lopp.

Därefter åkte deltagarna till Maritimcentret Vellamo, där årsmötet snabbt avklarades i ett kabinett på Resturang Laakonki, varpå följde brunsch och museibesök i Maritimmuseet och Kymmenedalens museum. Kl. 15 fortsatte sällskapet via Isopuisto till Sapokka-parken där vi hann vandra litet innan återfärden började först med att vi passerade trähuset på Korkeavuorenkatu 6 som har ritats av Sebastian Gripenberg och därefter Kotka svenska samskola.

***********************************************************
Släktföreningen Gripenberg r.f.
Helsingfors

Medlemsbrev våren 2019

Vårutfärd lördag 18.5.2019 kl.9.00 med start från busshållplatsen utanför Kiasma. Resan går till Kotka vid behov med stopp i Borgå och Lovisa. I deltagaravgift 50 € ingår resa, guidning i Langinkoski och brunsch. Inträdesavgifterna betalar var och en själv. Deltagare som inte deltar i bussresan betalar 25 €.
• Anmälan till Martin Gripenberg senast 2.5.2019 per e-post: gripenbergm@gmail.com mobil +358 50 326 1255. Deltagaravgiften betalas till föreningens konto i samband med anmälan.
• Kl. 11 besöker vi Kejsarens fiskestuga i Langinkoski. (Inträdesavgift 6 €/vuxen) ”En man sitter på sin fiskesten, laxsoppan doftar och forsen brusar. Vi talar om slutet av 1800-talet och mannen på stenen är Rysslands kejsare, tsar Alexander III, och soppan har kokats av hans fru, kejsarinnan själv. I enlighet med kejsarens önskemål byggdes en kejserlig fiskestuga i Langinkoski 1889, som kejsarfamiljen brukade besöka årligen. Numera är forsen flugfiskarnas favorit och besökare kan bekanta sig med områdets kejserliga förflutna i museet i fiskestugan.” Stugan har ritats av arkitekter på Sebastian Gripenbergs arkitektbyrå. Inredningen ritade Sebastian Gripenberg själv. Här har vi begärt c ½ timmes guidning på svenska.
• Kl. 12.30 håller vi årsmöte i restaurang Laakonki (Tornaattorintie 99, Kotka) med brunsch efteråt. Vid årsmötet behandlas stadgeenliga ärenden såsom, ekonomi, årsberättelse och verksamhetsplan. Föreslås att medlemsavgiften höjs till 15 €/ person. Årsmötet väljer två medlemmar till föreningens styrelse. Sanne Wahlberg och Berndt von Frenckell är i tur att avgå. Var vänlig och sköt om att Din medlemsavgiften blir betald eftersom det är föreningens enda inkomstkälla.
• Efter brunschen besöker vi Maritimcentret Vellamo, Tornaattorintie 99 (Inträdesavgift 5 €/vuxen) på egen hand. Det är ett museikomplex i staden. Museikomplexet ligger vid Kotka hamn och består av Finlands sjöhistoriska museum samt Kymmenedalens museum. Huvudställningen i Finlands sjöhistoriska museum heter Polstjärnan, Södra korset som presenterar den finländska sjöfartens historia enligt olika teman. I Kymmenedalens museum heter huvudutställningen Strömmar. I samband med Maritimcentret ligger en museifartygsbrygga med museiångisbrytaren Tarmo.
• Om tiden och vädret medger besöker vi ytterligare en av stadens fina parker t.ex. Sapokka. Till Kiassma förväntas vi återkomma kl. 17.
Sekreterare Martin Gripenberg, Kommendantsgränden 4 F, FIN-02650 Esbo

*******************************************************************
Släktföreningens medlemsbrev december 2018

• Årsmötet 2018 hölls 8.6.på Restaurang Salutorget, Norra Esplanaden 15, Helsingfors. Årsmötet hölls på dagen 340 år sedan Johan Wittman adlades Gripenberg 8.6.1678. Föreningen firade jubiléet vid årsmötet. Tyvärr måste planen på att hålla årsmötet i samband en stor släktfest på Riddarhuset inhiberas denna gång pga alltför få anmälningar, men föreningen strävar till att ha en bättre fest om 10 år.

• Vid årsmötet återvaldes styrelsen samt utvidgades med en ny medlem: Benjamin Filip Sebastian Gripenberg. Styrelsens sammansättning 2018-1019 är sålunda: ordförande Marianne Gripenberg-Gahmberg, vice-ordförande Laura Gripenberg-Pischow, sekreterare Martin Gripenberg, skattmästare Berndt von Frenckell. Övriga medlemmar är: Robi Gripenberg, Susan Wahlberg och Benjamin Gripenberg.

• Styrelsen har vid sitt konstituerande styrelsemöte 15.10.2018 diskuterat konsekvenserna av EU:s dataskyddsförordning med tanke på föreningens medlemsregister. Beslöts fastställa en registerbeskrivning för medlemsregistret. Beskrivningen kan på begäran erhållas från sekreteraren. Såsom föreningsmedlem registreras person som under de senaste åren har betalat föreningens medlemsavgift. Skattmästaren har uppgjort en aktuell medlemsförteckning. Övriga förteckningar över släktingar, som innehas av föreningen, kan betecknas som kundregister. Registren innehåller inte personsignum, men däremot kontakt- och födelseuppgifter. Genom att betala medlemsavgiften 10 € för dig (och dina familjemedlemmar) blir du upptagen i föreningens medlemsregister. Ange alltid vid betalningen i kommentarfältet vems medlemsavgiften som erläggs samt vilket kalenderår medlemsavgiften avser! Kom ihåg att betala 20 € för redirect e-postadressen du önskar behålla.

Föreningen överlåter inte sina registeruppgifter till utomstående utan uttryckligt styrelsebeslut. Registren skyddas med ett pålitligt dataskyddsprogram. Styrelsen diskuterades möjligheterna av att få tillgång till uppgifterna i Riddarhusens adressregister, men konstaterade att dessa alltid kommer att vara ofullständiga med tanke på släktgemenskapen, då de inte upptar icke-adliga efterkommande, såsom döttrarnas barn i de fall döttrarnas män inte hör till en adlig släkt. Antalet betalande medlemmar i Föreningen var vid senaste kontroll 57, men 2018 har endast 4 personer hunnit betala medlemsavgiften. Var alltså vänlig och sköt om att Din medlemsavgiften blir betald helst före 20.12.2018.

Medlemsavgiften 10 €/vuxen medlem. För redirect-adressen @gripenberg.fi ändrades avgiften till 20€/år för de som önskar behålla denna adress då det är summan föreningen från 2018 måste betala för dessa adresser. Betala gärna medlemsavgiften redan i juni på föreningens bankkonto                                                                                             FI49 6601 0003 4189 10!
Kom ihåg att i rutan för tilläggsuppgifter ange för vem medlemsavgiften, respektive e-postadressen betalas.

• Riddarhuset i Helsingfors ordnar olika musikaliska och andra sammankomster för att finansiera sin verksamhet. Den gamla koncertflygeln har tjänat slut och borde ersättas. Riddarhuset har köpt en flygel – av märket Bösendorff Vienna Concert 280 och samlar nu in pengar för att kostnaderna inte ska belasta verksamheten. Riddarhuset har därför vänt sig till släkterna för att få understöd för flygeln. Föreningens styrelse beslöt per e-post att delta i kostnaderna genom att teckna sig för en tangent. Föreningens kostnader täcks av en anonym donation.

• Riddarhuset utger Adelskalendern 2019 29.11.2018. Kalendern kan köpas från Riddarhuset till priset 72 € för de som beställer den senast 31.12.2018. Priset därefter är 85 €. Eventuell fraktavgift tillkommer. Riddarhusets kontaktuppgifter är kansli@riddarhuset.fi, telefon 010 411 7260, besöksadress: Riddaregatan 1
00170 Helsingfors.

• Föreningen har kunnat erbjuda släktmedlemmarna redirect e-postadressen @gripenberg.fi till ett billigt pris. I början av år 2018 framgick att upprätthållaren av servern Planetta Internet Oy, som är en internet tjänsteleverantör som erbjuder bl.a. webbhotel, mail-service och hemsideprogram kommer att höja avgiften till 20 € per adress. Föreningen har försökt hitta ett billigare alternativ men detta har ännu inte lyckats. Ett drygt tiotal personer har hållit sig med Gripenberg-adressen. Dessa adresser kommer att upphöra från årsskiftet såvida inte innehavaren uttryckligen meddelar sekreteraren att hen önskar behålla den och är villig att betala avgiften 20 €/år. Var vänlig och meddela sekreteraren senast 20.12.2018. Re-direkt adresserna har antagligen inte fungerat detta år kanske för att föreningen aldrig betalade en större retroaktiv summa för dem.


• Clas Gripenberg har placerat namnet Gripenberg på himlavalvet genom att uppkalla en stjärna efter släktnamnet. Stjärna finns i närheten av stjärnbilden Svanen, vilket ju är lämpligt med tanke på att svanen är Finlands nationalfågel.

• Under verksamhetsåret 2016 publicerades en hemsida för föreningen www.gripenberg.fi med uppgifter på svenska, finska och engelska om föreningen och dess verksamhet. Sidans information kompletteras efter hand med nya uppgifter. Nya uppgifter finns på sidorna Aktuellt och Inlägg.

• Julian Bielski 20.9.2018 har skrivit ett långt brev till Lennart Gripenberg. Brevet återges på hemsidan under rubriken Inlägg.

• Eva Zuckschwerdt-Gripenberg har sänt ett brev med anledning av att hon mottog årsmötets agenda 20.6.2018. Brevet återges på hemsidan under rubriken Inlägg.

• På Internet finns nu uppgifter om en gin-baserad drink vid namn Gripenbergare. Se hemsidans rubrik Inlägg.
• Lennart Gripenberg har sammanställt sin farfar senator Lennart Gripenbergs text om sommarvistet Metsola, som han inköpte och lät bygga i Oittis. Texten, som finns i några exemplar bl.a. hos sekreterararen kan på begäran lånas eller kopieras.

• För att inte nästan hela medlemsavgiften skulle gå åt till utpostningen av medlemsbrevet hoppas vi att du skulle meddela din e-postadress till sekreteraren. Nu sänds detta brev därför med ”snigelpost” endast till de personer vars e-postadress föreningen saknar.
God jul och Gott Nytt År!!!

Sekreterare Martin Gripenberg,
martin.gripenberg@kolumbus.fi gripenbergm@gmail.com
Kommendantsgränden 4 F, FIN-02650 Esbo,
tfn +35850326125

*******************************************************************

Släktföreningens årsmöte

hölls 8.6.2018 kl.18 på Restaurang Salutorget i Helsingfors med 17 släktingar närvarande.

 • Föreningens ordförande Marianne Gripenberg-Gahmberg konstaterade att det denna gång inte hade funnits tillräckligt intresse för en släktfest detta år, men hon höll ett inspirerande och roande tal om Johan Wittman som hade adlats Gripenberg på dagen  för 340 år sedan. Talet utgick från Johans CV och berörde hans boplatser, tre hustrur och 25 barn.
 • Nuvarande styrelsemedlemmar omvaldes och utökades med en till sju så att styrelsen för verksamhetsåret 2018 består av Marianne-Gripenberg-Gahmberg, Laura Gripenberg -Pischow, Susan Wahlberg, Robi Gripenberg, Benjamin F. S. Gripenberg, Berndt von Frenckell och Martin Gripenberg.
 • Medlemsavgiften 10 €/vuxen medlem. För redirect-adressen @gripenberg.fi ändrades avgiften till 20€/år för de som önskar behålla denna adress då det är summan föreningen från 2018 måste betala för dessa adresser. Betala gärna medlemsavgiften redan i juni på föreningens bankkonto                                                                                             FI49 6601 0003 4189 10!                                                               Kom ihåg att i rutan för tilläggsuppgifter ange för vem medlemsavgiften, respektive e-postadressen betalas.
 • Verksamhetsberättelsen, reultaträkningen och ett utkast till verksamhetsplan godkändes.
 • Konstaterades att två släktmedlemmar avlidit och två nya har fötts.
 • Efter styrelsens konstituerande möte inkommande augusti går ett medlemsbrev ut till alla släktmedlemmar.
 • Notera att deltagare som har bättre bilder från mötet gärna får sända dem till sekreteraren!!!

__________________________________________

Kallelse till årsmöte

Årsmötet 2018 hålls 8.6.2018 kl.17.30 på restaurang Salutorget (Norra Esplanaden 15, Helsingfors).

Årsmötet hålls undantagsvis först i juni med anledning av att det har förflutit 340 år sedan Johan Wittman 8.6.1678 adlades Gripenberg och föreningen planerade en släktfest, som tyvärr på grund av för litet deltagande måste inställas. Kallelse till middagen i samband med årsmötet har gått ut skilt 23.5.2018.

Släktföreningen Gripenberg r.f.

Förslag till agenda för årsmötet 8 juni 2018.

1) Föreningens ordförande öppnar mötet

2) Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3) Val av två protokolljusterare.

4) Mötets laglighet. (Före maj månads slut. Kallelse senast 7 dagar före. Kallelsen har postats både med e-post 24.5.2018 och brev 25.5.2018 till de som inte kunnat nås med e-post).

5) Godkännande av mötets agenda.

6) Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2017 presenteras.

7) Verksamhetsgranskarens utlåtande.

8) Beslut om godkännandet och beviljandet av ansvarsfrihet.

9) Val av styrelseledamöter för tiden 2018-2020. (Enligt stadgarna 5-8. Har varit 7 medlemmar.) Mandattiden är tiden mellan tre årsmöten. Mandattid som utgår nu 2018 har Marianne Gripenberg-Gahmberg och Robi Gripenberg. Styrelsen väljer ordförande, sekreterare och skattmästare.

10)         Val av verksamhetsgranskare. År 2017 var det Claes Gripenberg med sonen Sebastian Gripenberg som suppleant.

11)         Besluts om årsavgift.  Medlemsavgiften har varit 10,:-/fullvuxen person/år. För den speciella e-post adressen årsavgift + 5:-/adress/år. Emellertid har föreningen ännu aldrig krävts på kostnaderna för Gripenberg.fi. Planeetta.fi som förser oss med e-postadresserna har höjt sin avgift till 20 €/adress.

12)         Om kommande verksamhet (förslag mottages med tacksamhet gärna på förhand).

13)         Övriga ärenden:  (bör framföras till styrelsens en vecka före mötet).

Födda, gifta, avlidna etc.

Informell diskussion möjlig.

14)         Mötet avslutas.

 Verksamhetsberättelse 2017-2018

Föreningens årsmöte 2017 hölls 31.5.2017 på Villa Gyllenberg. Närvarande 17 personer. Vid det konstituerande styrelsemötet samma kväll utsågs Marianne Gripenberg-Gahmberg till ordförande, Laura Gripenberg-Pischow till vice-ordförande, Berndt von Frenckell till skattmästare och Martin Gripenberg till sekreterare. Medlemsavgiften till föreningen har varit 10 € och för redirect-adressen @gripenberg.fi har avgiften varit 5 €. Vid styrelsemötet beslöts ordna en 340-årsfest 8.6.2018 med anledning av Johan Wittmans upphöjande till adligt stånd med släktnamnet Gripenberg. Styrelsen tillsatte en festkommitté med Robin Gripenberg som sammankallare. Övrigas medlemmar i kommittén har varit Laura Gripenberg-Pischow, Benjamin Gripenberg och Pernilla Gripenberg.

Därtill har hemsidan uppdaterats liksom förteckningen över födda och avlidna medlemmar av släkten. Styrelsen har också följt med publiciteten kring familjemedlemmarna såsom att

– poeten Bertel Gripenbergs diktning noterades och diskuterades i samband med Svenska litteratursällskapets seminarium ”Det svenska i Finland och 1918”,

– Helsingin Sanomats artikel om arkitekten Ole Gripenberg samt,

– Hufvudstadsbladets notis om Marissa Gripenbergs engagemang i internationella krissituationer.

Sekreteraren har införskaffat ett exemplar av de av Johanna-Aminoff-Wiberg sammanställda Ättartavlor för de på Finlands Riddarhus inskrivna ätterna, andra delen E-H, NordPrint/Tallinn 2018 innehållande 86 tabeller med uppgifter om släktmedlemmar.

 Verksamhetsplan 2018-2019

– Utfärd till något ställe med ankytning till släkten eller i övrigt av intresse för släktmedlemmarna, eventuellt Sveaborg eller Björneborg.

– Årsmöte på intressant ställe t.ex. Aalto-universitetet eller Läkarföreningens villa.

– Upprätthålla och utveckla släktföreningens hemsidan.

– Meddela om att de släktmedlemmar som så önskar kan använda redirekt-adressen @gripenberg.fi för priset 20 €/år

– Följa upp släktens utveckling: gifta, födda, avlidna mm.

Medlemsavgiften för år 2017 var 10€/medlem och 5€/e-postadress, vilka skulle betalas till föreningens konto FI49 6601 0003 4189 10. Notera att medlemmarnas namn ska skrivas i meddelandefältet. Medlemsavgiften för år 2018 betalas efter årsmötet. Medlemsavgiften är föreningens enda inkomstkälla!

27.9.2017 Helsingin Sanomissa oli 17.9.2017 sivuilla A 16-17 kokoaukeaman juttu Kaupunkirakentamisesta, jossa esiteltiin arkkitehti Ole Gripenbergin elämäntyötä.

I Helsingin Sanomat publicerades 17.9.2017 på sidorna A16-17 ett helt uppslag om stadsbyggandet. Här presenteras arkitekt Ole Gripenbergs livsverk.

31.5.2017 kl. 19 höll föreningen sitt årsmöte 2017 på Villa Gyllenberg, Granöstigen 11, Helsingfors efter en guidad tur genom muséets aktuella Finland 100 års utställning. Vid mötet återvaldes styrelsemedlemmarna Laura och Martin. Dessutom beslöts att under verksamhetsåret 2017 förbereds en större fest i Riddarhuset som ordnas 8.6.2018 med anledning av att det då har förflutit precis 340 år sedan Johan Wittman adlades Gripenberg. För att planera festen tillsattes en festkommitté med Robi Gripenberg som sammankallare. Övriga medlemmar i kommittén är Laura Gripenberg-Pischow, Pernilla Gripenberg och Benjamin F S Gripenberg. Intresserade som önskar delta i förberedelserna ombeds kontakta Robi <robin@gripenberg.fi>. 

Medlemsbrev april 2017 

Släktföreningens medlemmar kallas till årsmöte 31 maj 2017 kl.18.00 på Villa Gyllenberg, Granöstigen 11, 00340 Helsingfors.

Buss 194 och 195 från Kampen (hållplats nr. 69 på Fredriksgatan vid Tennispalatset), 551 och 552. Parkering på museets parkeringsplats eller längs Granöstigen.

Släktföreningens verksamhet planeras detta år närmast utgöras av årsmötet med Villa Gyllenbergs utställning med tanke på att under år 2018 fira 340 år sedan släkten adlades med en större fest på Riddarhuset i Helsingfors.

Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse firar Finlands 100-åriga självständighet med utställningen Ane Gyllenberg – En samlares självständighet. Vid sidan av stiftelsens egna verk visas 47 inlånade verk ur vårt lands främsta konstsamlingar. Jubileumsutställningen omfattar ett hundratal verk och är indelad i fyra teman: 1) Melankoliska rum, 2) Vierge Moderne – den moderna jungfrun, 3) Nationellt stämningsmåleri och 4) Barnet i konsten. Atmosfären i Finland kokade på 1890-talet. Melankoliska rum återspeglar den andliga rastlöshet och dröm om att nå bortom verkligheten som präglade den tiden. De viktigaste verken som hör till nämnda temat är Akseli Gallen-Kallelas målningar Ad Astra (1907), Problem (Symposion) samt flera målningar av nakna ynglingar genom vilka Magnus Enckell utforskade ungdomen och det androgyna. I blickfånget i det här temat finns också en unik serie skoningslösa självporträtt av Helene Schjerfbeck samt ett antal sällsynta historiska målningar. Mera information erhålls på internetsidan http://gyllenbergs.fi/villa-gyllenberg/specialutstallningar

Årsmötet hålls efter guidning och kaffet.

Inträdesavgiften är 10 €/8 €; HBL-kort: 2 personer 10 €; Gratis med Museikortet.

Kaffe/te är 2 € och bulle 3€.

För guidningen insamlar föreningens ekonom 5 €/person i kontanter.

Anmäl deltagande senast 15.5 till sekreteraren tfn +35850326125 martin@gripenberg.fi

Enligt stadgarna består styrelsen av minst fem (5) och högst åtta (8) ordinarie medlemmar samt utser inom sig en ordförande. Styrelsemedlemmarnas mandatperiod är tiden mellan tre årsmöten. I tur att avgå skulle vara Laura Gripenberg-Pischow och Martin Gripenberg. Konstaterades att alla nuvarande styrelsemedlemmar är villiga att fortsätta. Då två möjliga styrelseplatser är obesatta skulle ytterligare styrelsemedlemmar vara önskvärda.

Styrelsen konstaterade att föreningens ekonomi är jämförelsevis god, men förutsätter att medlemmarna betalar medlemsavgiften 10 euro/person samt för e-postadress 5 euro/adress. Observera att i rutan tilläggsuppgifter bör anges de medlemmar för vilka medlemsavgift och e-postadress betalas! Referensnummer används inte.

Under verksamhetsåret 2016 publicerades en hemsida för föreningen www.gripenberg.fi med uppgifter på svenska, finska och engelska om föreningen och dess verksamhet. Sidans information kompletteras efter hand med nya uppgifter. Styrelsen tar gärna emot kommentarer och åsikter om hemsidan.

Sekreterare Martin Gripenberg, Kommendantsgränden 4 F, FIN-02650 Esbo, martin.gripenberg@kolumbus.fi

Mars: Jag har på sidorna Föreningen/Yhdistys/Association lagt till synpunkter på anledningen till att organisera en släktförening och därvid givit en länk till filmregissören Erik Granidis film The Swedish Theory of Love.

Februari: Det har kommit till min kännedom att diplomaten G.A. Gripenbergs dagböcker nu finns digitaliserade på Nationalarkivet. Den direkta adressen är:

http://digi.narc.fi/digi/dosearch.ka?atun=223994.KA

Föreningens styrelse möttes 9.2 för att planera årsmöte och verksamheten 2017. Beslöts hålla släktföreningens årsmöte 31.5.2017 kl.18.00 på Villa Gyllenberg på Granö i Helsingfors. En guidad visning av museet planeras och deltagarna bjuds på kaffe etc.

För årets verksamhet planerades endast att tillsätta en kommitté som planerar en släktfest med anledning av att det 5.6.2018 har förflutit 340 år sedan släkten adlades.

Konstaterades vidare att såväl för kommittén som med tanke på styrelsen skulle det vara till fördel att få med yngre aktiva förmågor.

Martin Gripenbergs e-postadress har här 13.12.2016 ändrats till martin.gripenberg@kolumbus.fi eftersom gripenberg.fi postlådan alltför snabbt blir överfull eller emellanåt har något annat återkommande problem.

Idag precis för ett år sedan 5.12.2015 publicerades de första fönstren av Släktföreningen Gripenbergs hemsida. Meningen var att skapa en stationär koncis faktasida med uppgifter om föreningen och ätten. Emellertid har hemsidan av någon orsak på gott och ont vuxit som en bulladeg från 4 fönster till 42 och många fler A 4 sidor text. Texten som från början bara skulle vara på svenska med kort introduktion på finska och engelska har nu kompletterats med långa texter på de båda språken och också med text på franska, tyska och ryska, samtidigt som det saknas översättning till svenska av en del texter. Både slumpen och upprätthållarens intresse och brist på tid har förorsakat den här situationen. Hoppas att du som följer med hemsidan ändå har någon glädje av den!

Tänään päivällä vuosi sitten 5.12.2015 julkaisin sukuyhdistys Gripenbergin kotisivu. Tarkoitus oli luoda lyhytsanainen faktasivu jossa olisi tietoja yhdistyksestä ja suvusta. Kotisivu on kuitenkin jostakin syystä paisunut kuin pullatakina neljästä ikkunasta 42 ikkunaan hyvästä ja pahasta ja A4- sivuista tekstiä on huomatta enemmän. Tekstit, jotka alunperin piti olla vain ruotsiksi lyhyellä yhteenvedolla suomeksi ja englanniksi ovat nyt lisätty pitkillä teksteillä molemmilla kielillä, usein ilman käännöksiä.  Sekä ylläpitäjän mielenkiinto, sattuma ja ajanpuute ovat johtaneet tähän. Toivottavasti kotisivun seuraajat kuitenkin pystyvät nauttimaan tästä kotisivusta!

Today, exactly a year ago 5.12.2015, I published the home page for the Family Association Gripenberg. The aim was to create a short page with facts about the Association and the Family. However, this home page has of some reason grown as a bun-dough from 4 windows to 42 and with text for many more A4-sized pages. The texts should mainly be in Swedish with short summaries in Finnish and English, but now there are also long texts in those two other languages, somtimes without translation into Swedish.  Both chance and the interests and lack of time of the page administrator have led to this situation. Anyway, I hope that those that follow this site will be able to enjoy it!

Sebastian Gripenbergs bok från 1828 om Kejsar Alexanders resa i Finland 1819 har i november 2016  publicerats i sin helhet på släktföreningens hemsida. Boken skrevs förutom på svenska också på de under den tiden i Finland mest lästa språken ryska, franska och tyska. Texten på dessa språk publiceras i fotograferad form och har förstorats av föreningens hostingtjänst Seravo Oy. Texten på svenska har däremot skrivits på nytt och har således normalt textsnitt. Efteråt finns dessutom den svenska texten fotograferad.

Le livre de Sebastian Gripenberg de 1828 du trajet de l’Empereur Aléxandre pour Finland est puplié ici en france.

Der Buch von Sebastian Gripenberg 1828 über der Fahrt des Kaisers Alexander durch Finland ist jezt veröffentlicht hier auf Deutsch.

Книга Себастьяна Грипенберг на с 1828 о путешествии императора Александра через Финляндию опубликованы здесь на русском языке.

Vapaaherra Johan Ulrik Sebastian Gripenberg esitetään sivulla Anteckningar. På sidan Anteckningar finns nu en text på finska om friherre Johan Ulrik Sebastian Gripenberg.

Odert Henrik Gripenberg esitetään sivulla Anteckningar. På sidan Anteckningar finns nu en text på finska om Odert Henrik Gripenberg.

Därtill har några nya bilder med anledning av utfärden till Sääksmäki och professor Kai Rydmans publikation infogats nere på sidan Bilder.

Hans Henrik Gripenberg esitetään sivulla Anteckningar. På sidan Anteckningar finns anteckningar på finska om Hans Henrik Gripenberg.

Utfärden till Sääksmäki 20.8.2016

genomfördes med ett 20-tal deltagare och besök på Voipaala kulturcentrum, i Sääksmäki kyrka, uppvaktning vid Hans (son till skalden Bertel) och Brita-Mays grav intill kyrkingången och trevlig samvaro på ordförande emeritus Lennart Gripenbergs och Elisabeth Gripenbergs sommarställe Uddebo invid Lahis gård på andra sidan Vanajavesi. Professor Kari Rydman höll på svenska en inspirerande exposé över Gripenbergarnas tid på Sääksmäki och särskilt Odert och Sebastian Gripenbergs betydelse för folkskolans införande i Finland. Några bilder från resan har införts på sidan Bilder. Bilderna är tagna av Clas och Martin Gripenberg. En trevlig bild när deltagarna under professor Rydmans ledning promenerade genom gårdens park har också publicerats på Clas Gripenbergs Facebooksida.

Rydman Kari (koonnut) (2008)Woipalan (Johannisbergin) kartano Gripenbergin aikana 1783-1842 sekä Odert ja Sebastian Gripenbergin merkitys Sääksmäen koulujen alkuhistoriassa. Valkeakosken kulttuuritoimisto 2008.

General Hans Henrik Gripenberg innehade Voipaala gård från 1789 och av hans son friherre Johan Ulrik Sebastian Gripenberg åren 1783-1842. Gården inköptes av Valkeakoski stad år 1985 och fungerar nu med en ny huvudbyggnad (byggd av Nervander) som konstmuseum.

*****************************************************************************************

Föreningens årsmöte hölls på torsdag 19.5.2016 på Ugnsholmen i Helsingfors med Marianne Gripenberg-Gahmberg som ordförande och sammanlagt 12 personer närvarande. Sekreteraren redovisade för denna föreningens nya hemsida. Verksamhetsberättelsen och bokslutet godkändes. Styrelsen fortsätter med samma personer som verksamhetsåret 2015-16. Den 20 augusti planeras en utfärd till Sääksmäki med besök på tidigare Voipaala gård, som Johan Odert Gripenberg och Ulrik Sebastian Gripenberg innehade.

19.5.2016 Bilden av senator Lennart Gripenberg med sällskap på verandan i Metsola.

26.4.2016 Tillägg till texten om adelskapet. Lisäys aatelisuudesta käsittelvään tekstiin. Addition to the text concerning the nobility.

14.4.2016 Korigering av uppgifterna om den ryska ättegrenen.

Medlemsbrev april 2016

 • Släktföreningens styrelse samlades 7 mars hos ordförande Marianne Gripenberg-Gahmberg. Styrelsen konstaterade att föreningens årsmöte skall hållas årligen före utgången av maj och kallelsen utsändas senast sju dagar före mötet. Styrelsen planerade årsmötet ute på en av öarna utanför Helsingfors. Årsmötet hålls torsdagen 19.5. kl. 18.00 på Restaurang Uunisaari på Ungsholmen utanför Helsingfors. Härmed kallas föreningens medlemmar till årsmötet!
 •  Till Ungsholmen kommer man med båt som går från Kompasstorget i södra ändan av Jungfrustigen med 20 minuters mellanrum. Uppge lösenordet ”Gripenberg” för gratis överfart under den korta båtresan. Föreningens sekreterare kommer att presentera föreningens hemsida på internet. Medlemmarna bjuds på kaffe och piroger. Årsmötet hålls efter presentationen och kaffet. Priset för deltagande är 20 € som betalas kontant på platsen åt föreningens sekreterare Berndt von Frenckell. Anmäl deltagande senast 14.5 kl.12 till sekreteraren  Martin Gripenberg, Kommendantsgränden 4 F, FIN-02650 Esbo, 
 • martin.gripenberg@kolumbus.fi
 • Enligt stadgarna består styrelsen av minst fem (5) och högst åtta (8) ordinarie medlemmar samt utser inom sig en ordförande. Styrelsemedlemmarnas mandatperiod är tiden mellan tre årsmöten. I tur att avgå skulle vara Susan Wahlberg och Berndt von Frenckell. Konstaterades att alla nuvarande styrelsemedlemmar är villiga att fortsätta. Då två möjliga styrelseplatser är obesatta skulle ytterligare styrelsemedlemmar vara önskvärda.
 • Styrelsen konstaterade att föreningens ekonomi är jämförelsevis god, men förutsätter att medlemmarna betalar medlemsavgiften 10 euro/person samt för e-postadress 5 euro/adress. Observera att i rutan tilläggsuppgifter bör anges de medlemmar för vilka medlemsavgift och e-postadress betalas! Referensnummer saknas.
 • Släktföreningen Gripenberg rf FI49 6601 0003 4189 10
 • Under innevarande verksamhetsår har en hemsida för föreningen publicerats www.gripenberg.fi med uppgifter på svenska, finska och engelska om föreningen och dess verksamhet. På hemsidan finns. Sidans information kompletteras efter hand med nya uppgifter. Styrelsen tar gärna emot kommentarer och åsikter om hemsidan.
 • Under vintern publicerades på svenska med stöd av Anna och Lennart Gripenbergs fond FD Jaana Gluschkoffs doktorsavhandling Ståndssamhällets sönderfall, samhällselitens består. Senator Lennart Gripenbergs familjekrets och ståndssamhällets förändring (Helsingfors 2016). Boken utgavs som en familjeupplaga och är därför inte allmänt tillgänglig. Myndiga släktmedlemmar kan erhålla boken via Lennart Gripenberg (tfn +358 945 404 50, lenli@kolumbus.fi). Den ursprungliga finskspråkiga boken Murtuva säätövalta, kestävä eliitti kan köpas från Vetenskapsbokhandeln, Snellmansgatan 13, 00170 Helsingfors (tfn 09-635 177, öppet 10-17). Boken håller på att säljas slut och realiseras nu till priset 5 euro/st.
 • För verksamhetsåret 2016-2017 planerar styrelsen en resa med hyrd buss till Sääksmäki 20.8.2016 med besök på Voipala gård som innehades av Hans Henrik Gripenberg från 1789 och av hans son friherre Johan Ulrik Gripenberg åren 1783-1842. Gården inköptes av Valkeakoski kommun år 1985 och fungerar nu som konstmuseum. I samband med besöket på Voipaala planeras att kaffe ordnas på Uddebo på andra sidan sjön hos Elisabeth och Lennart Gripenberg. Närmare information meddelas senare.
 • På Voipala kulturcentrum försiggår följande utställningar 20.8.201610.06.-28.08.2016        Pirkkalan taiteilijayhdistys 40-vuotisjuhlanäyttely ”Sadonkorjuu”10.06.-30.10.2016        Pinnanalaisia havaintoja (ARS HÄME), Elina Salonen, Kukka Pitkänen, Anna Kolehmainen

Den 7.4. har hemsidan kompletterats med uppgifter på sidan Anteckningar om Johan Ulrik Sebastian Gripenberg och Alexander Lennart Gripenberg.

Till sidan inlägg har fogats en sida om Vladimir Gripenberg och hans efterkommande i Ryssland, samt på föreningens startsida uppgifter om den ryska och om den svenska ättegrenen. (29.1.2016)

Sidan om föreningen har vidareutvecklats 25.1.2016.

December 2015: Julians Bielskis brev och förslag till Moskvabesök.

November 2014: Dessutom har här lagts till uppgifter om en annan av våra släktingar i Ryssland general Oscar Ferdinand Gripenberg som nämns i samband med Eva Zuckschwerdts julbrev till Lennart Gripenberg.

Medlemsbrev oktober 2015

Länge väntade vi den här sommaren på sol och värme, men det kom först till skolbörjan. Nu börjar träden redan tappa sina blad. Många har säkert rest utomlands särskilt under sommarens regniga tid. Kristina och jag åkte i medlet av augusti till Uppsala och Stockholm i strålande sol. Till Stockholm åkte vi för att min son Bertel från årsskiftet har flyttat dit från Ranua i jakten på ett hyggligt jobb. Med sin hustru Maarit hade han gått på guidad tur i kungliga slottet och stått i den sal där vår anfader Johan Wittman en gång blev adlad Gripenberg. Vårt besök blev också mycket lyckat med vandring i naturresevatet Gålö och cykeltur från Enskede in till Kungsträdsgården där Stockholm trialthon gick av stapeln med tusentals deltagare.

Föreningens årsmöte hölls på Mannerheim-museet 18.5.2015. Vid mötet avsade sig föreningens ordförande och den registrerade föreningens grundare Lennart Gripenberg ordförandeskapet hänvisande till sin ålder. Beslöts att till styrelsen välja endast sex medlemmar då det tycks vara svårt att för också detta uppdrag engagera våra i många andra avseenden aktiva släktmedlemmar. Till styrelsen valdes Marianne Gripenberg-Gahmberg, Laura Gripenberg-Pischow, Susan Wahlberg, Robert Gripenberg, Berndt von Frenckell och Martin Gripenberg. Enligt stadgarna väljer styrelsen presidium och övriga funktionärer. Styrelsen samlades 18.8.2015 hos Laura i det natursköna Fågelvik i Sjundeå dit familjen nyligen flyttat. Här valde vi Marianne Gripenberg-Gahmberg till ny ordförande. Laura fortsätter som vice-ordförande, Martin som sekreterare och Berndt som skattmästare.

Den nya styrelsen uppgjorde en försiktig verksamhetsplan sålunda att en utflykt till Sveaborg eller någon annan av Helsingfors öar planeras i samband med årsmötet 2016.
Också en hemsida planeras med uppgifter om släkten och kommande händelser.

På förslag av Carl G. Gahmberg avfirades Lennart Gripenberg ytterligare med en middag tillsammans med styrelsen hemma hos den nya ordföranden Marianne Gripenberg-Gahmberg.

Därtill kommer styrelsen att till nästa årsmöte insamla uppgifter om släktmedlemmar som fötts eller avlidits.

Användningen av e-postadresserna (förnamn)@Gripenberg.fi har uppenbarligen varit blygsam, men tretton släktmedlemmar har en sådan adress. Tidvis har den fungerat dåligt då postlådan har blivit fylld. Nu har Johan Grotenfelt på Riddarhuset gått igenom dessa e-postadresser och tömt postlådorna så att alla adresserna borde fungera utmärkt igen som postmottagare. Som avsändare står då den e-postadress till vilken redirect-adressen är kopplad. Meddela sekreteraren ifall det uppstår problem eller du uttryckligen vill ha gripenberg.fi som avsändaradress.

Robi Gripenberg meddelade att han gärna i april-maj skulle ordna en färd till Ihantala, där ett av de stora slagen under avvärjningen i fortsättningskriget skedde. Kontakta honom om du vill komma med robi@gripenberg.fi.

Släktmedlemmarna uppmanas betala medlemsavgiften 10 € /vuxen samt 5 €/Gripenberg e-postadress. Då medlemsavgifterna utgör föreningens enda reguljära inkomstkälla emottages donationer med tacksamhet. Styrelsen mottar gärna önskemål om föreningens framtida verksamhet.

Sekreterare Martin Gripenberg, Kommendantsgränden 4 F, FIN-02650 Esbo

Lauras