Eva Zuckschwerdts brev

Eva Zuckschwerdt är dotter till arkitekten Mauritz Gripenberg och syster till Käthe von Timroth. Eva är sedan länge bosatt i Tyskland. Fabror Georg som hon nämner är Georg Achates Gripenberg, Finlands ambassadör i London under andra världskriget och därigenom landets främsta kontakt till västmakterna under kriget.

Friherre Mikael Gripenberg ägde Statsrådets nuvarande representationsherrgård  Köningsstedt i Vanda. Föreningen planerade en utfärd till herrgården, men fick aldrig tillträde till denna. Se herrgårdens hemsida

Den planerade resan till Moskva som Eva nämner blev inte heller av år 2015, men nu har då Julian Bielski, dotterson  till Vladimir Gripenberg gjort ett mera utvecklat förslag för resan.

Klicka på Evas brevsida så förstoras den och kan läsas. Brevet har ännu inte skrivits av på dator.