G.A. Gripenberg

Georg Achates Gripenberg

Finsk diplomat i bl.a. Stockholm och London

Född 18.5.1890 i St. Petersburg

Död 31.5.1975 i Helsingfors

Son till statsrådet Claes Alexis Konstantin Gripenberg (1852-1927) Finlands första representant, chargé d’affaires, i Stockholm

Georg Achates (G.A) Gripenberg (1890-1975) var son till Finlands förste ambassadör i Stockholm. Han hade varit sändebud vid Heliga Stolen och dessförinnan Finlands sändebud i London åren 1933-42. Han hade hunnit arbeta som oavlönad privatsekreterare för sin far ambassadören, innan han tog värvning i de vita trupperna i Finland. Ambassadör Gripenberg deltog som delegat i sonderingarna om separatfred i slutet av fortsättningskriget. Republikens president J.K Paasikivi insåg vilken betydelse ambassaden i Stockholm hade och betraktade Gripenberg som den mest kompetenta av sändebuden. Gripenberg fick därför fortsätta sin tjänstgöring i Stockholm till 1956. Han utsågs till ambassadör 1954.

Han hade avlagt fil.kand. examen 1911 vid Helsingfors Alexandersuniversitet och juridisk examen vid Uppsala universitet 1917. Åren 1908-1909 studerade han ytterligare vid Oxford universitet och London school of Economics. Därför kunde han väl fungera som sin fars sekreterare vid den finska ambassaden i Stockholm.

1918 anställdes han vid Finlands nya utrikesministerium och kom sedan snabbt att få företräda landet utomlands som tillfällig representant i Bryssel och Haag, som ordinarie i Madrid och Lissabon  1923-29, som ambassadör i Buenos Aires, Rio de Janeiro  och Santiago de Chile1931-33.

Till ambassadör i London utsågs han 1933 tills de diplomatiska kontakterna bröts 1941 pga. fortsättningskriget. Därefter vstod han i utrikesministeriets disponibilitet tills han hösten 1942 utsågs till ambassadör vid Vatikanen, men flyttades redan våren 1943 som sändebud till Stockholm. Den posten kom att få en utomordentligt stor betydelse då fredsförhandlingarna med Sovjetunionen sköttes via denna post. De sista två åren i Stockholm 1954-56 verkade han i ambassadörs ställning. Därefter han han ännu fungera som Finlands första FN-sändebud 1956-1958. Under sin karriär han han fått otaliga finländska och utländska utmärkelsetecken. Efter sin pensionering publicerades hans memoarer i tre volymer. Memoarerna kan läsas i digitaliserad form på Finlands nationalarkiv:

http://digi.narc.fi/digi/dosearch.ka?atun=223994.KA