Nyheter

Verksamheten 2024:

Styrelsen har diskuterat möjlighet att under hösten ordna en rundtur i Helsingfors för att bekanta sig med sådana hus som här har ritats av olika arkitekter Gripenberg samt möjligen orda årsmötet 2025 i samband med en utfärd till Kotka.

Vid årsmötet diskuterades också planerna för verksamheten under det föreliggande verksamhetsåret. Styrelsen har diskuterat möjlighet att under hösten ordna en rundtur i Helsingfors för att bekanta sig med sådana hus som här har ritats av olika arkitekter Gripenberg samt möjligen orda årsmötet 2025 i samband med en utfärd till Kotka. Också andra aktiviteter som teater- eller museibesök har diskuterats.

Det skulle vara viktigt att följa upp Fazerbesökt med program som kunde intressera de yngre generationerna. Synpunkter får gärna framföras till ordförande Marianne Gripenberg-Gahmberg  marianne.gripenberg@iki.fi>, mobil +358 505 529 821 och Robi Gripenberg <robi@x-yachts.fi>, mobil +358 404 142 545, som ordnade besöket till Fazers besökscentrum. Du kan också skriva dina synpunkter här nedan. :

1. Arktektrundtur i Helsingforstrakten

2. Teater

3. Museum

4. Eget förslag

5. Åsmöte 2025 i Kotka

6. Sommarresa/årsmöte till Tallinn

27.9.2017 Helsingin Sanomissa oli 17.9.2017 sivuilla A 16-17 kokoaukeaman juttu Kaupunkirakentamisesta, jossa esiteltiin arkkitehti Ole Gripenbergin elämäntyötä.

I Helsingin Sanomat publicerades 17.9.2017 på sidorna A16-17 ett helt uppslag om stadsbyggandet. Här presenteras arkitekt Ole Gripenbergs livsverk.

Stor släktfest 8.6.2018 kl 19.00 på Riddarhuset med anledning av att det har förflutit 340 år sedan Johan Wittman adlades Gripenberg. RESERVERA DAGEN. Mer info senare.