Svenska grenen

Den svenska ättegrenen uppstod då Adolf Albrecht Gripenberg överflyttade till Sverige på 1800-talet. Därutöver har ett fåtal andra släktmedlemmar i ett senare skede överflyttat till Sverige. Några av dem har emellertid återvänt till Finland efter en tid. Dessa senare överflyttade ingår inte i den ursprungliga svenska grenen. Klicka på bilden från Winninge så förstoras den.

Släkttavla för släktgrenen i Sverige uppgjord vid 300-års minnesfestligheterna i Winninge av att Johan Wittman adlades Gripenberg. Klicka på bilden! Programmet WordPress ger inte möjlighet att förstora bilden i så hög grad att namnen på släkttavlan kan  läsas ordentligt.