Kommentar

Verksamheten 2024:

Styrelsen har diskuterat möjlighet att under hösten ordna en rundtur i Helsingfors för att bekanta sig med sådana hus som här har ritats av olika arkitekter Gripenberg samt möjligen orda årsmötet 2025 i samband med en utfärd till Kotka.

Vid årsmötet diskuterades också planerna för verksamheten under det föreliggande verksamhetsåret. Styrelsen har diskuterat möjlighet att under hösten ordna en rundtur i Helsingfors för att bekanta sig med sådana hus som här har ritats av olika arkitekter Gripenberg samt möjligen orda årsmötet 2025 i samband med en utfärd till Kotka. Också andra aktiviteter som teater- eller museibesök har diskuterats.

Det skulle vara viktigt att följa upp Fazerbesökt med program som kunde intressera de yngre generationerna. Synpunkter får gärna framföras till ordförande Marianne Gripenberg-Gahmberg  marianne.gripenberg@iki.fi>, mobil +358 505 529 821 och Robi Gripenberg <robi@x-yachts.fi>, mobil +358 404 142 545, som ordnade besöket till Fazers besökscentrum. Du kan också skriva dina synpunkter här nedan. :

1. Arktektrundtur i Helsingforstrakten

2. Teater

3. Museum

4. Eget förslag

5. Åsmöte 2025 i Kotka

6. Sommarresa/årsmöte till Tallinn