Eva Zuckschwerdt-Gripenbergs brev 8.6.2018

Eva Zuckswerdt-Gripenbergs brev:
Bästa Martin 8.6.2018
Det var då synd att jubileumsfesten måste inhiberas – just i dag fick jag årsmötesagendan. Det är kanske inte intresset som saknas utan övernattningsmöjligheter eller omsorg för småbarn o.s.v. Hjärtligt vill jag uppmana organisationskommittén, som nedlagt så mycken möda på förberedelserna, att inte ge upp; uppenbarligen gäller det allt trummor med makt för att få ett resultat till stånd. Människor i allmänhet är ganska tröga och tål lockas…
Jag önskar Dig och de Dina en lyckosam och vilsam sommar och sänder hjärtliga hälsningar.
Vänligen Eva