martin

Helene Bergbom (f. Gripenberg)

I S:t Petersburg fanns ett nunnekloster i Smolna. Där grundade kejsarinnan Katarina II år 1764 en skola för adelsflickor. De fick där lära sig de ”nya ” språken ryska, franska och tyska. Dessutom studerade de aritmetik och realämnen. Dans och musik ingick också i institutets läroplan. I början av 1800-talet lät tsarinnan uppföra en ny… Read more Helene Bergbom (f. Gripenberg)

Maggie Gripenberg

(1881-1976) Maggie eller Maria Margarita Gripenberg – Svinhufvud som hon egentligen hette var senatorn, friherre, arkitekten Sebastian Gripenbergs förstfödda dotter, född 11 juni 1881 i Helsingfors. Hon växte upp i en bildad, finsksinnad familj, där man gynnade och själv aktivt utövade musik och bildkonst. Vid välgörenhetstillställningar uppträdde Maggie som dansös tillsammans med stadens andra societetsflickor,… Read more Maggie Gripenberg

Bertel Gripenberg, diktare och författare

(1878–1947) Bertel Johan Sebastian Gripenberg, född 1878, kom hos den läsande allmänheten under tidigt 1900-tal att bli en av de mest uppburna finlandssvenska poeterna. Han deltog i det krig som skapade det självständiga Finland, men den nya republiken blev honom ändå främmande. Han föraktade den parlamentariska demokratin och längtade tillbaka till ståndssamhället tid då allmogen… Read more Bertel Gripenberg, diktare och författare

Maggie Gripenberg

Maggie Gripenberg (1881-1976) Maggie eller Maria Margarita Gripenberg – Svinhufvud som hon egentligen hette var senatorn, friherre, arkitekten Sebastian Gripenbergs förstfödda dotter, född 11 juni 1881 i Helsingfors. Hon växte upp i en bildad, finsksinnad familj, där man gynnade och själv aktivt utövade musik och bildkonst. Vid välgörenhetstillställningar uppträdde Maggie som dansös tillsammans med stadens… Read more Maggie Gripenberg

Johanna von Schoultz

Johanna von Schoultz var syster till Nils Gustav v. S. som i sin tur var min farmors morfar. Därav intresset för Johanna. Rotar efter information på nätet inför ett föredrag om henne som skulle hållas 29.10. Pga pandemin har all verksamhet (och föredraget) lagts på is, dock inte mitt intresse för Johanna. Johanna dog 1863,… Read more Johanna von Schoultz

Eva Zuckschwerdt-Gripenberg 100 år

Måndag 23 november 2020Författare Vivi Schwarze Från Helsingfors till GöttingenFirar sin 100:de födelsedag på ålderdomshem i Wohnstift Gripenberg-Zuckschwerdt-Gripenberg Eva Geismar. Eva Zuckschwerdt-Gripenberg kunde berätta om sitt liv hela kvällen. Hon fyllde 100 år lördagen den 21 november och bor i åldringsboendet GDA-Wohnstift i Geismar. Koronapandemin tillåter inte något firande, men tankarna kretsar kring hennes långa… Read more Eva Zuckschwerdt-Gripenberg 100 år

Julian Bielskis brev till Lennart G. med anledning av att hand hustru Elisabeth hade gått bort

Dear Lennart, First, the photos. The first two were made yesterday, on Sunday night, at Margarita’s. You can see her on both. Her line of descent is Nadezhda Kasatkina née Gripenberg – Vladimir Kasatkin – Edward Kasatkin – Margarita Kasatkina. For comparison, my line of descent is Nadezhda Kasatkina née Gripenberg – Irina Kasatkina (married… Read more Julian Bielskis brev till Lennart G. med anledning av att hand hustru Elisabeth hade gått bort