martin

Brev från Julian Bielski

12.1.2015 erhöll föreningens första ordförande Lennart Gripenberg brev från vår släkting i Julian Bielski i Moskva. Julians brev Julians förslag till Moskvabesök. Vladimir Gripenberg  

Ole Gripenberg kaupunkirakentajana

27.9.2017 Helsingin Sanomissa oli 17.9.2017 sivuilla A 16-17 kokoaukeaman juttu Kaupunkirakentamisesta, jossa esiteltiin arkkitehti Ole Gripenbergin elämäntyötä. I Helsingin Sanomat publicerades 17.9.2017 på sidorna A16-17 ett helt uppslag om stadsbyggandet. Här presenteras arkitekt Ole Gripenbergs livsverk.

Gripenberg 340 år

Stor släktfest 8.6.2018 kl 19.00 på Riddarhuset med anledning av att det har förflutit 340 år sedan Johan Wittman adlades Gripenberg. RESERVERA DAGEN. Mer info senare.

Johan Wittman adlad Gripenberg

Johan Wittman föddes troligen 16.8.1632 alltså samma år som kung Gustav II Adolf stupade vid Lützen. Föräldrarna har antagligen befunnit sig i jämförelsevis gynsamma ekonomiska omständigheter, eftersom Johan har erhållit en för dåvarande förhållanden rätt god boklig uppfostran. År 1652 inskrevs han vid Uppsala universitet. Johan växte upp under en tid då Sverige blev en… Read more Johan Wittman adlad Gripenberg