Inlägg

Helene Bergbom (f. Gripenberg)

I S:t Petersburg fanns ett nunnekloster i Smolna. Där grundade kejsarinnan Katarina II år 1764 en skola för adelsflickor. De fick där lära sig de ”nya ” språken ryska, franska och tyska. Dessutom studerade de aritmetik och realämnen. Dans och musik ingick också i institutets läroplan. I början av 1800-talet lät tsarinnan uppföra en ny… Read more Helene Bergbom (f. Gripenberg)

Maggie Gripenberg

(1881-1976) Maggie eller Maria Margarita Gripenberg – Svinhufvud som hon egentligen hette var senatorn, friherre, arkitekten Sebastian Gripenbergs förstfödda dotter, född 11 juni 1881 i Helsingfors. Hon växte upp i en bildad, finsksinnad familj, där man gynnade och själv aktivt utövade musik och bildkonst. Vid välgörenhetstillställningar uppträdde Maggie som dansös tillsammans med stadens andra societetsflickor,… Read more Maggie Gripenberg

Bertel Gripenberg, diktare och författare

(1878–1947) Bertel Johan Sebastian Gripenberg, född 1878, kom hos den läsande allmänheten under tidigt 1900-tal att bli en av de mest uppburna finlandssvenska poeterna. Han deltog i det krig som skapade det självständiga Finland, men den nya republiken blev honom ändå främmande. Han föraktade den parlamentariska demokratin och längtade tillbaka till ståndssamhället tid då allmogen… Read more Bertel Gripenberg, diktare och författare

Johanna von Schoultz

Johanna von Schoultz var syster till Nils Gustav v. S. som i sin tur var min farmors morfar. Därav intresset för Johanna. Rotar efter information på nätet inför ett föredrag om henne som skulle hållas 29.10. Pga pandemin har all verksamhet (och föredraget) lagts på is, dock inte mitt intresse för Johanna. Johanna dog 1863,… Read more Johanna von Schoultz

Brev från Julian Bielski

12.1.2015 erhöll föreningens första ordförande Lennart Gripenberg brev från vår släkting i Julian Bielski i Moskva. Julians brev Julians förslag till Moskvabesök. Vladimir Gripenberg